Πολιτικές που Ακολουθούμε (GDPR, Διαφάνεια, Εμπιστευτηκότητα, Επαγγ. Πρότυπα Λογιστικής &Εσωτ. Ελέγχων

Πολιτικές & Δεσμεύσεις

01

G.D.P.R

Προστατεύουμε με συγκεκριμένες διαδικασίες τα Π.Δ. Πελατών & Προμηθευτών μας.

02

Διαφάνεια- Δεοντολογία

Ακολουθούμε τους κανόνες δεοντολογίας της Λογιστικής Επιστήμης και της Ελεγκτικής (Audit, Int. Audit, AML, Compliance, Fraud Investigating)

03

Εμπιστευτικότητα

Η εμπιστευτικότητα και η εχεμύθεια είναι κομμάτι της δουλειάς μας

04

Επαγγελματικά πρότυπα

Ακολουθούμε τα επαγγελματικά πρότυπα του επαγγέλματος τόσο του εσωτερικού ελεγκτή όσο και του λογιστή (ΚΒΣ- ΕΛΠ)