ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στο νέο αυτό περιβάλλον αναδεικνύεται ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit) ως γνωστικό επιστημονικό αντικείμενο με ταυτόχρονα πρακτικό επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και η αναγκαιότητα εκπαίδευσης των στελεχών σε αυτό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις διευρυμένες ανάγκες και απαιτήσεις του ρόλου τους τόσο στον ιδιωτικό…