Εκπροσώπηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες

Λύνουμε τον γρίφο του δημοσίου

Εκπροσωπούμε τον επιχειρηματία σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση Φορολογικών ή Ασφαλιστικών Ελέγχων, Εκκαθάρισης Επιχειρήσεων και Διακοπής Εργασιών. (Ελάχιστη ενδεικτική χρέωση για β κατηγορίας βιβλία 500,00€)

asdas