Πτωχευτικός κώδικας- Εξωδικαστικός συμβιβασμός- Ρυθμίσεις

Το γραφείο μας έχει ειδίκευση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό (120 δόσεων) ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων

Ο νέος πτωχευτικός κώδικας είναι εδώ. Οι εξωδικαστικές διαδικασίες παραμένουν μια σοβαρή λύση έναντι των χρεών επαγγελματιών και ιδιωτών. Η Εταιρία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένη Εταιρία Νομικής Υποστήριξης αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας- και να υποστηρίξει με οικονομική ανάλυση ή επιχειρηματικό πλάνο την απεμπλοκή του επιχειρηματία ή την προοπτική του για ένα καλύτερο επιχειρηματικό μέλλον.

Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Διαθέτουμε μακρόχρονη & σημαντική εμπειρία στη διαχείριση  απαιτήσεων Επιχειρήσεων Ελλάδας & εξωτερικού, καθώς και Τραπεζών με οργανωμένα Τμήματα Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών. 

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του Άρθρου 4 παρ.2 του Ν.4469/2017 “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων & άλλες διατάξεις”, μπορείτε να υπαχθείτε στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με ευεργετικά αποτελέσματα.

Ρυθμίσεις 120 δόσεων Ελεύθερων Επαγγελματιών

Αιτηθείτε για τις ρυθμίσεις ελευθέρων επαγγελματιών με οφειλές έως 125.000€ στο Δημόσιο και έως 125.000€ στα Ασφαλιστικά Ταμεία στο πλαίσιο του Ν.4469/17 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών). 

Για ενημέρωση και προσφορά, κάλεστε στο 2130-444.005  ή στείλτε email στο [email protected] ή στο [email protected] 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.