Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ειδικοί - Εσωτερικοί Έλεγχοι

Σε κάθε εργασία μας, πολλές φορές είτε λόγω καθημερινότητας είτε λόγω συνήθειας, έχουν ατονήσει οι δικλείδες ελέγχου που έχουμε θέσει. Σε αυτή την περίπτωση η TAX CARE διαθέτει εξειδικεύμενο προσωπικό με εικοσαετή εμπειρία για την διεκπαιρέωση τέτοιων ελέγχων με ειδική μεθοδολογια.

Στο παρελθόν έχουμε διεκπαιρεώσει σημαντικά έργα ειδικών ελέγχων τόσο σε μεσαίες όσο και σε μεγάλες εταιρίες.

asdas