Μισθοδοσία

Χωρίς Άγχος

Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας. Εκπροσώπηση στα ταμεία και κάλυψη όλου του φάσματος των εργατικών και ασφαλιστικών εργασιών.