Νομική Υποστήριξη

Δεν είστε ποτέ μόνοι στον αγώνα σας

Καθημερινά, αυξάνεται το ποσοστό των Φορολογουμένων που πρέπει να αμυνθούν ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ εναντίον  διαφόρων αυθαιρεσιών. Γι’ αυτό τον λόγο η Εταιρία μας αντιμετωπίζει τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων ΕΝΙΑΙΑ – συνεργαζόμενη στενά με εξειδικευμένους ΝΟΜΙΚΟΥΣ ώστε να σας συνδράμει και να αποκρούσετε οποιαδήποτε αξίωση. (η νομική υποστήριξη παρέχεται μετά από συνεργασία με δικηγορικό γραφείο)